top of page

Podpora útulkáčov z OZ Druhá šanca Bardejov

Občianske združenie Druhá šanca Bardejov bolo založené v auguste 2018, predstavuje spolok priateľov a priaznivcov, ktorým nie je ľahostajný svet zvierat, prírody a nášho bezprostredného okolia. Cieľom združenia je záchrana týraných a opustených domestikovaných zvierat, zabezpečenie čo najlepšej starostlivosti a hľadanie nových milujúcich domovov pre ne, propagovanie a šírenie osvety ochrany zvierat a prírody. OZ Druhá šanca Bardejov kladie dôraz na spoluprácu s verejnými a inými organizáciami s podobne vytýčenými cieľmi na Slovensku, ale aj v zahraničí.


Sme radi, že vďaka dobrovoľným finančným príspevkom zákazníkov Super zoo v predajniach po celom Slovensku, ktorí prispievajú do našich pokladničiek, nainštalovaných v predajniach Super zoo sme mali možnosť darovať útulkáčom z Bardejova rozmerný koterec v hodnote 1050 EUR. Darovanie koterca pre opustené psíky je skvelý spôsob, ako pomôcť týmto štvornohým „bezdomovcom“. Vďaka tomu môžu mať psíci bezpečné a pohodlné miesto, kde sa môžu schovať, odpočinúť si a cítiť sa bezpečne.
Pomoc opusteným zvieratkám je veľmi dôležitá, vďaka kotercu získajú lepšiu kvalitu života a dôstojnejšie podmienky na prechodný pobyt v útulku. Útulky a karanténne stanice sú často závislé od podpory a darov od ľudí, aby mohli plniť svoju dôležitú úlohu v komunite. Každý malý krok vedie k veľkému rozdielu v životoch týchto bezbranných tvorov.
3 views0 comments
bottom of page