top of page

Domov  > 2% z dane Postup pre zamestnancov

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  Žiadosť nájdete tu
   

 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 
   

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
   

 4. Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

  IČO: 52422607
  Právna forma: nezisková organizácia
  Názov: OZ POMÁHAJME SPOLU
  Ulica: MESTSKÁ
  Číslo: 270/3
  PSČ: 831 03
  Obec: BRATISLAVA
  Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2022
   

 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU. 

Doplňujúce info:

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech OZ POMÁHAJME SPOLU. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu. 

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2024 do 12/2024. Prispievanie do Systému POMÁHAJME SPOLU cez 2% z dane neumožňuje identifikovať akú sumu sme od koho konkrétneho obdržali. Z toho dôvodu môžeme príspevky 2% z daní registrovať len ako príspevky od anonymných darcov.
 

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
   

 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
   

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


Zdroj: www.rozhodni.sk

Tlačivá na stiahnutie:

bottom of page